Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 2012 - prezent

 

Sigla_AAAS_new2.jpg
 

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 96/22.12.2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, trece in coordonarea ministrului economiei, schimbandu-si denumirea in Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.
In prezent, institutia este condusa de domnul Florian Daniel Geantă, numit prin decizia primului ministru, nr. 221 din 02.03.2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 158/02.03.2017.

 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 2004 – 2012

 

 
AVAS a fost infiintata in baza OUG23/2004, privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, fiind succesoare in drepturi a Fondului Proprietatii de Stat, Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, AVAS se reorganizeaza prin comasarea prin absorbtie cu O.P.S.P.I. - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. La sfarsitul anului 2008, O.P.S.P.I. si-a reluat activitatea ca institutie in subordinea Ministerului Economiei.
 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare 2000 – 2004

 

 
In anul 1998, ca urmare a conditionalitatilor FMI si ale Bancii Mondiale in relatia cu Guvernul Romaniei, s-au creat premisele infiintarii A.V.A.B. – Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie specializata in preluarea si valorificarea creantelor din sistemul bancar de stat (mentionam creditele neperformante din portofoliul bancilor Bancorex si Banca Agricola). Prin Hotararea 1217 din 27 noiembrie 2001 s-a infiintat Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
In ambele proiecte, FPS (APAPS) – AVAB, Banca Mondiala si Fondul Monetar International au impus statului roman ca personalul din cele doua institutii sa fie specializat si cu expertiza.
 
Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului 2000 – 2004

 

 
In 2001 institutia si-a schimbat denumirea in Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Proprietatii Statului (APAPS), conform Ordonantei de Urgenta nr.296 din 30 decembrie 2000.
 
Fondul Proprietatii de Stat 1992 – 2000 

 

 
Initial, institutia s-a numit Fondul Proprietatii de Stat (FPS) si a fost infiintata prin asumarea, in anul 1991, a acordului de imprumut cu Banca Mondiala, intitulat “Imprumut pentru Asistenta Tehnica si Importuri Critice” - TACI, care cuprindea conditionalitati legate de dezvoltarea sectorului privat prin realizarea unei strategii si a unei legislatii cu privire la stabilirea cadrului de privatizare a intreprinderilor de stat. Astfel, in baza acestui acord, firma de consultanta McKensey a realizat un Studiu privind modalitatea de infiintare atat a FPS – Fondului Proprietatii de Stat (cat si a FPP-urilor (Fondurilor Proprietatii Private – in prezent SIF).
 

 

aaas sediu nouAutoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S) este instituţia românească de referinţă în domeniul administrării/ vânzării acţiunilor statului şi al valorificării creanţelor cu o experienţă de peste 20 de ani. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului este cea mai lungă prezenţă pe piaţă în calitate de administrator al activelor şi intereselor economice ale statului român, având cea mai mare experienţă acumulată în diferite segmente decizionale pe acest domeniu. Partener recunoscut de organismele internaţionale şi coordonator al programelor de restructurare, eficientizare şi privatizare a activelor statului, A.A.A.S. are o contribuţie esenţială la maximizarea rezultatelor administrării intereselor economice ale statului. Autoritatea are atribuţii în domeniul administrării – privatizării, postprivatizării şi valorificării creanţelor, având, în prezent, 220 de angajaţi cu expertiză în zona juridică, insolvenţă, management şi analiză financiară.