Formular petitii online

Formular petitii
 1. Denumirea autoritătii sau institutiei publice(*)
  Va rugam completati campurile
 2. Numele si prenumele petentului(*)
  Invalid Input
 3. Adresa(*)
  Invalid Input
 4. Telefon
  Invalid Input
 5. Email(*)
  Invalid Input
 6. Fax
  Invalid Input
 7. Continut petitie(*)
  Invalid Input
 8. Data(*)

  Invalid Input


Descarcare formular petitii in format pdf  


PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR


Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, adresată de un cetăţean sau de o organizaţie legal constituită, în numele colectivului pe care îl reprezintă (cuprinzând obligatoriu datele de identificare ale petiţionarului).

MODUL DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR

Compartimentul Comunicare şi Transparenţă Instituţională primeşte şi soluţionează petiţiile adresate Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (lucrări ce nu intră în competenţa de rezolvare a unui alt compartiment specializat).

Rezolvarea petiţiei poate fi efectuată numai în limitele competenţelor conferite Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, stabilite prin actele normative în vigoare (inclusiv Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei).

În situaţia în care un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa ori, după caz, cea de-a doua se va clasa, dacă răspunsul la prima a fost deja trimis petiţionarului.

TERMENELE DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR

Termenul general de soluţionare a petiţiilor este de 30 de zile de la data înregistrării.
În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii publice poate prelungi acest termen cu cel mult 15 zile.

În cazul în care petiţiile se primesc de la o altă autoritate ori instituţie publică, curge un nou termen de 30 de zile de la data înregistrării la instituţia competentă.

Petiţiile care intră în competenţa de soluţionare a unor alte autorităţi ori instituţii publice, se trimit acestora în termen de 5 zile de la înregistrare.