AGENDA CONDUCERII A.A.A.S.

 

 AGENDA CONDUCERII A.A.A.S.SĂPTĂMÂNA 20.05.2019 – 24.05.2019


Luni – 20.05.2019

 • Şedinţă, analiză şi coordonare cu directorii direcţiilor de specialitate (abordare integrată);

 • Şedinţe, analiză şi coordonare cu şefii serviciilor control şi BDSICA;

 • Activitate curentă în cadrul instituţiei.


Marţi – 21.05.2019

 • Şedinţă, analiză grupuri de lucru pe diverse proiecte ( FORTUS S.A., OTLTCHIM S.A., AVERSA S.A., ARCELOR MITTAL etc.);

 • Analiză activitate Comisie de ducere la îndeplinire a deciziilor Curţii de Conturi;

 • Activitate curentă în cadrul instituţiei.
Miercuri – 22.05.2019

 • Întâlnire cu administratorii speciali / judiciari, din companiile unde A.A.A.S. este acţionar sau creditor;

 • Coordonare activitate Vicepreşedinţi si direcţii din coordonarea acestora (Direcţia Creanţe, Direcţia Administrare şi Privatizare Societăţi, Direcţia Postprivatizare);

- Activitate curentă în cadrul instituţiei.


Joi – 23.05.2019

 • Analiza situaţiei la zi din bugetul de venituri şi cheltuieli;

 • Analiza derulării contractelor aferente serviciului administrativ;

 • Activitate curentă în cadrul instituţiei.

Vineri – 24.05.2019

 • Analiză şi coordonare a principalelor proiecte din cadrul direcţiilor Insolvenţă, Juridic, D.P.C.L.S. şi Resurse Umane;

 • Analiză şi coordonare a compartimentelor Comunicare şi Transparenţă Instituţională şi Informatică şi Baza de Date;

 • Activitate curentă în cadrul instituţiei.