Legislatie - Acte normative 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 (*actualizată*) privind privatizarea societăţilor comerciale- http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11550


Legea 137/2002 (actualizata) privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34786


Hotararea nr. 577/2002 (actualizata) privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36790


LEGEA nr. 10 din 8 februarie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*) - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/26680


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 15 decembrie 1998 (**republicată**)(*actualizată*) privind valorificarea unor active ale statului****) - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40942


ORDONANŢA nr. 25 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale**) (actualizată până la data de 8 decembrie 2005*) - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33831HOTĂRÂRE nr. 489 din 18 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43507

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*) privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului