Conturi IBAN

In conformitate cu prevederile art.II pct. 4 sin OUG nr. 4/02.02.2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii, Presedintele AVAS(actual AAAS) a devenit ordonator principal de credite atat pentru cheltuielile care se asigura de la bugetul de stat, cat si pentru bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si de valorificare a activelor statului.

Conturi IBAN deschise de AVAS(actual AAAS) la Activitatea de Trezorerie si Contabilitatte Publica a Municipiului Bucuresti incepand cu data de 01.07.2014

A.A.A.S. CIF 11795573

CODURI IBAN

CONTURI DE VENITURI
RO19TREZ70020H200303XXXX
Venit.inc.in urma valorificarii creantelor de AAAS (Venit din creante preluate CNAS)
 
RO74TREZ70020H390400XXXX
Venit din privatizare
 
RO12TREZ70020H390500XXXX
Incasari din valorificarea activelor bancare (Venit din creante bancare)
 
RO47TREZ70020H390600XXXX
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare. (Venit din creante preluate MFP)
 
RO35TREZ70020H395000XXXX
Alte venituri din valorificarea unor bunuri. (Venit din creante comerciale)
CONT ACTIVITATI CU TVA
RO36TREZ700502201X009173
Incasari c/v caiet de sarcini, taxe licitatie, taxe acces date.
CONT GARANTII
RO61TREZ7005005XXX000133
Sume de mandat si in depozit (garantii)
CONT DIVIDENDE
RO60TREZ700503202X009043
Disponibil din sume colectate ptr. Bug.de stat reprez.dividende incasate de autorit. Publice cf. OG64/2001
CONT DISPONIBIL DIN SUME COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT
RO60TREZ7005032XXX009277
(Fost Disp.fd.cu destinatie spec.ale min/instit si OG13/1995)

 

Pentru informatii referitoare la celelalte conturi IBAN va rugam sa contactati Directia Economica la telefon 021/30.36.354

Cod fiscal

COD FISCAL A.A.A.S. 11795573